Zabezpečovacie systémy

Inteligentné zabezpečovacie a monitorovacie systémy na báze najmodernejších prvkov určené pre komplexné zabezpečenie ochrany osôb a majetku.

 

Poskytujeme kompletné riešenia elektronických zabezpečovacích systémov a kamerových monitorovacích systémov ako aj poradenskú činnosť v oblastiach:

  • základné riešenia pre rezidencie
  • špičkové riešenia pre priemyselné a polyfunkčné areály, inštitúcie
  • ochrana vnútorných priestorov s vysokými požiadavkami na bezpečnosť
  • plášťová ochrana
  • perimetrická, vonkajšia ochrana

Široká ponuka individuálnych riešení poplachových systémov. Kombinované detekčné systémy pre perimetrickú ochranu. Prepojenie so systémami inteligentných budov, prístupovými a monitorovacími systémami.

 

Návrh a dodávka elektronických zabezpečovacích systémov pre certifikáciu podľa požiadaviek NBÚ postavených v súlade s príslušnými STN EN.

 

kamerovy