Inžinierska činnosť

Činnosť smerujúca k získaniu „ územného rozhodnutia" a „ stavebného povolenia" pre stavebníka. Odborná konzultácia s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy smerujúca k získaniu všetkých potrebných vyjadrení a súhlasov.

 

Počas výstavby zabezpečenie riadenia prípadných zmien stavby a získanie rozhodnutia na „ zmenu stavby pred dokončením". Po ukončení výstavby zabezpečenie povolenia na skúšobnú prevádzku, kolaudačné rozhodnutie, uvedenie do prevádzky.

 

inzinierska-cinnost1