O nás

Firma Asiv, a. s. je moderná firma, zabezpečujúca inžiniersku činnosť, ktorá pozostáva z:

  • získania územného rozhodnutia
  • získania stavebného povolenia
  • odbornej konzultácie
  • kolaudačného rozhodnutia
  • uvedenie do prevádzky

Firma zaistí stavebný dozor, tak aby na prebiehajúcej stavbe boli dodržané všetky vopred dohodnuté podmienky (časový plán, rozpočet, atď.). Zároveň poskytuje kompletné riešenia realizácii stavieb s odborným prístupom.

 

Spoločnosť dokáže zabezpečiť ochranu osôb a majetku kompletným monitorovacím systémom, ktorý pozostáva z najmodernejších prvkov.

 

stavebna-cinnost